Jeg har fått eiendomsskatt på boligen min. Grunnlaget er for høyt og kommunen har sagt at denne er basert på Skatteetatens verdier. Hva gjør jeg?

Du må først sjekke om det er grunnlag for å klage på likningsverdien. Hvis likningsverdien på boligen er høyere enn 30 prosent (primærbolig) eller 84 prosent (sekundærbolig) av markedsverdien (grunnlaget), kan du få nedsatt verdien. Du må da klage på likningsverdien for inntektsåret 2015.