Jeg har fått eiendomsskatt på en næringseiendom. Jeg synes taksten er for høy. Hvem klager jeg til?

Skatteetaten gir ikke kommunen boligverdi/formuesgrunnlag på næringseiendommer. Du må derfor kontakte kommunen din.