Jeg ønsker å klage på boligverdien. Hvor raskt får kommunen beskjed om en evt. nedjustert boligverdi/formuesgrunnlag?

Du må først sjekke om det er grunnlag for å klage på formuesverdien for inntektsåret 2015. Hvis formuesverdien på boligen er høyere enn 30 prosent (primærbolig) eller 84 prosent (sekundærbolig) av markedsverdien, kan du få nedsatt verdien. Det er likningsverdien for inntektsåret 2015 du må klage på for at det skal få virkning for eiendomsskatten for 2017.


Dersom din klage fører frem, vil kommunen kunne laste ned ny boligverdi fra Skatteetaten og oppdatere beregningen av din eiendomsskatt.

Du må selv kontakte kommunen din for å få fastsatt ny eiendomsskatt basert på justert boligverdi/ formuesgrunnlag etter at klagen din er godkjent.