Kommunen skriver/sier at de har benyttet boligverdi/formuesgrunnlag fra Skatteetaten for fastsetting av eiendomsskatt. Er boligens formuesverdi det samme som det kommunen har benyttet som sitt grunnlag (boligverdi eller formuesgrunnlag)?

Nei, formuesverdien (likningsverdien) på boligen er alltid lavere enn formuesgrunnlaget (eller boligverdien). Formuesverdien påvirkes av om boligen er din primær- eller sekundærbolig, mens boligverdien er uavhengig av dette. Dersom boligen er din primærbolig vil typisk boligverdien være fire ganger høyere enn formuesverdien.