Når kan jeg klage til Skatteetaten?

Du kan klage til Skatteetaten dersom:

  • oppgitt P-rom areal, byggeår eller boligtype er feil

    eller
  • formuessverdien på boligen er høyere enn 30 prosent (primærbolig) eller 84 prosent sekundærbolig) av markedsverdien, og du kan dokumentere markedsverdien

Du må klage på likningsverdien for inntektsåret 2015 for at det skal få betydning for eiendomsskatten for 2017.