Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

P-rom som er oppgitt i skattemeldingen min er feil (eller mangler). Kan jeg levere inn opplysningene gjennom Altinn (RF-1282) eller oppgi korrekt P-rom i skattemeldingen min for inntektsåret 2016?

Hvis du vil at endringen skal få betydning for grunnlag for eiendomsskatten for 2017, må du levere klage for inntektsåret 2015. Endring av formuesverdien for inntektsåret 2016 vil først påvirke eiendomsskatten for 2018. Du må i tillegg oppgi korrekt P-rom i skattemeldingen for inntektsåret 2016.