Slik klager du på likningsverdien

  • Skriv ut

Du klager ved å sende inn dokumentasjon på boligens markedsverdi til Skatteetaten.

I skatteloven er det fastsatt grenser for hvor høy boligens likningsverdi kan være i forhold til dokumentert markedsverdi. Grensene er forskjellige for primærboliger- og sekundærboliger. Med primærbolig menes den boligen hvor du var fast bosatt ved utgangen av inntektsåret. Det vil som regel være der hvor du har folkeregistrert adresse pr. 31/12. Er du eier av andre boliger, regnes disse som sekundærboliger.

Hva må til for å få satt ned likningsverdien?

Dersom du kan dokumentere at likningsverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi, har du krav på å få likningsverdien satt ned.

For sekundærboliger har du krav på å få satt ned likningsverdien dersom du kan dokumentere at den overstiger 72 prosent (2014) / 84 prosent (2015) av boligens markedsverdi.

Grunnlaget for nedsettelsen (takst o.l.) må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret.


Med dokumentasjon menes blant annet:

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann)
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for)

Ytterligere dokumentasjonen skal du bare sende inn hvis vi ber om det.

Når kan du kreve likningsverdien satt ned?

1. Ved endring av skattekort
Om du mener at den estimerte likningsverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket for inntektsåret 2016, kan du endre og bestille nytt skattekort. Oppgi den likningsverdien du mener er riktig. Likningsverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Likningsverdien for sekundærboliger skal ikke overstige 72 prosent (2014) / 84 prosent (2015)/ av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien ved forespørsel fra Skatteetaten.

2. Ved endring av selvangivelsen
Du kan sette likningsverdien ned ved levering av selvangivelsen. Ved nedsettelsen må du oppgi boligens markedsverdi. For primærbolig skal påstand om ny likningsverdi utgjøre 30 prosent av dokumentert markedsverdi. For sekundærbolig skal likningsverdien utgjøre 72 prosent (2014) / 84 prosent (2015) av markedsverdien.

3. Ved klage på likningen
Du kan også kreve likningsverdien satt ned ved å klage på skatteoppgjøret. Dette må du gjøre innen 6 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut.

4. Ved klage over boligverdi brukt i kommunal eiendomsskatt

Du kan også kreve likningsverdien satt ned ved å klage over eiendomsskattegrunnlaget ved likning når kommunen bruker boligverdi som grunnlag for utskrivingen av eiendomsskatt. Grunnlaget for eiendomsskatt er boligverdi fastsatt ved likning året før eiendomsskatteåret, slik at eiendomsskatt for for eksempel 2016 er basert på boligverdi som fremgår av likningen for inntektsåret 2014.

Dersom klagen over eiendomsskattekravet kun gjelder boligverdien, skal klagen rettes til skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.