Nyttige definisjoner for fastsettelse av formuesverdi på boliger

 • Skriv ut

Primærrom (P-ROM)

Alle boligeiere skal ha sendt inn opplysninger om boligens primære areal (P-ROM). Dersom eieren ikke har gjort det, kan eieren enten bruke skjemaet RF-1282 eller oppgi opplysningene i skattemeldingen.

P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM. 


Følgende rom regnes som P-ROM:

 • Vindfang, entre, trapperom
 •  Stue, kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue
 • Kjøkken
 • Bad, dusjrom, toalettrom, vaskerom
 • Soverom
 • Arbeidsrom (hjemmekontor, pc-rom, medierom, bibliotek)
 • Allrom, omkledningsrom, garderobe og lekerom
 • Trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger)
 • Innredet hobbyrom (vevstue og lignende)
 • Innredet gang mellom P-ROM, trapp mellom P-ROM og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

Følgende rom regnes ikke som P-ROM:

 • Garasje
 • Fyrrom, søppelrom, teknisk rom
 • Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom
 • Boder, oppbevaringsrom, lagerrom, kott
 • Uinnredet loft
 • Rom for kommunikasjon/gang, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er påkostet)

Boareal (BOA)

Har du ikke opplysninger om P-ROM, kan du oppgi BOA. BOA er arealet i boligens hoveddel, det vil si de samme rommene som ovenfor er nevnt som P-ROM. Andre deler av boligen kan også anses som BOA avhengig av materialbruken i rommene, typisk boder med tapet og parkett. Ofte utgjør P-ROM og BOA tilnærmet samme areal.

Enebolig

En enebolig er et boligbygg beregnet på én husholdning, for eksempel frittstående hus og villaer.

Småhus

Småhus er boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.

Leilighet

En leilighet er en boenhet i en bygning med minst to etasjer, tre boenheter og felles inngang. Dette vil typisk være blokkleiligheter og terrasseleiligheter.

Byggeår

Byggeår er det året boligen ble ferdigstilt. Rehabilitering, oppussing og påbygning endrer ikke byggeåret.

Formuesskatt

Skatt som beregnes av din nettoformue.

Formuesverdi

Den verdi som din eiendom skal føres opp med i skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.