Presisering av P-ROMs begrepet for omkledningsrom, garderoberom, garderobeskap og innvendige vegger

  • Skriv ut

Om innervegger

Ved innrapportering av arealopplysninger til Skatteetaten skal bare areal for primære rom (P-ROM) i boligen, inkludert innvendige vegger mellom disse, tas med.Yttervegger og vegger mot sekundærrom tas ikke med ved målingen av primære rom.

Om omkledningsrom og garderoberom

P-ROM kjennetegnes generelt ved at de er naturlige oppholdsrom i boligen. Takseringsbransjen har definert omkledningsrom som P-ROM, mens et garderoberom er definert som et S-ROM. Hva som er et garderoberom og hva som er et omkledningsrom, må boligeier vurdere. Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-ROM (omkledningsrom).

Om garderobeskap

Et garderobeskap, uansett type, er ikke et rom. Dersom et garderobeskap står i et P-ROM, vil skapet utgjøre en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.