Det er oppført feil eierandel på min bolig. Hvordan kan jeg rette dette?

Endring av eierandel gjøres på skattemeldingen. Leveres skattemeldingen på papir, gis opplysning om annen eierandel i post 5.0 ”Tilleggsopplysninger”.

Hvis skattemeldingen leveres elektronisk, må du huske på å krysse av i årsaksfeltet for feil eierandel. Husk at dette medfører endring på skattemeldingen til øvrige eiere. Endring av eierandel må kunne dokumenteres.