Jeg har tidligere innrapportert feil areal på min bolig. Hvordan kan jeg få rettet dette?

Du må oppgi riktig areal i skattemeldingen. Du kan beregne ny formuesverdi ved hjelp av boligkalkulatoren.