Hvilke boliger skal verdsettes etter reglene om boligverdi?

Ved formuesfastsettelse av boligeiendom søker Skatteetaten å finne frem til en estimert markedsverdi (boligverdi) av eiendommen. Skatteetaten tar utgangspunkt i prisstatistikk fra Statistisk sentralbyrå for omsatte boliger og finner frem til en kvadratmeterpris avhengig av boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Denne beregningsmetoden kalles reglene om boligverdi.

Reglene gjelder for alle boligeiendommer med unntak av våningshus, fritidsboliger, boliger i utlandet og på Svalbard. Formuesverdien vil bare få konsekvenser for formuesskatten, ikke inntektsskatten. (Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å anvende boligverdier fra Skatteetatens om grunnlag for utregning av eiendomsskatt. Mer om dette her).