Hva er forskjellen på primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig ved formuesfastsettingen?

Primærbolig

Som primærbolig ved formuesfastsettingen regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Det er ikke mulig å ha mer enn én primærbolig ved formuesfastsettingen.


Sekundærbolig
Som sekundærbolig ved formuesfastsettingen regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig.

Fritidseiendom 
Som fritidseiendom ved formuesfastsettingen regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. I utgangspunktet vil det fremgå av matrikkelen (landets offisielle bygningsregister) hva som er fritidsbygg.

Om en boligeiendom anses som boligeiendom eller fritidseiendom ved formuesfastsettelsen, avhenger av bygningens særtrekk. Det er ikke avgjørende hvordan eiendommen faktisk brukes.

Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig er omfattet av reglene om verdsettelse av boligeiendommer.