Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hva gjør jeg hvis formuesverdien er for høy?

Du kan kreve å få satt ned formuesverdien enten i skattemeldingen, eller ved klage på fastsettingen av formues- og inntektsskatt. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi. Grunnlaget for nedsettelsen (takst o.l) bør i utgangpunktet skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret boligverdien knytter seg til.