Hva gjør jeg hvis formuesverdien er for høy?

Du kan kreve å få satt ned formuesverdien enten i skattemeldingen, eller ved klage på fastsettingen av formues- og inntektsskatt. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi. Grunnlaget for nedsettelsen (takst o.l) bør i utgangpunktet skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret boligverdien knytter seg til.