Hva slags dokumentasjon må jeg ha for å sette ned formuesverdien på boligen?

Ved endring av markedsverdi, kan aktuell dokumentasjon være:

  • takst
  • prisvurdering av megler

Alternativ dokumentasjon kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår. Markedsverdien kan også dokumenteres ved å fremlegge salgssummen for en tilnærmet lik bolig i samme område. Dokumentasjonen vil da typisk bestå av prospekter mv. som viser at det dreier seg om tilnærmet like boliger, og pristall hentet fra Finn.no eller lignende.

Dokumentasjonen eller grunnlaget må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret, for at det skal kunne ha virkning ved neste fastsetting av formues- og inntektsskatt.