Hvis jeg får formuesverdien redusert, må jeg da klage på nytt hvert år?

Selv om den sjablonmessige formuesverdien er satt ned fordi den overstiger maksimalgrensen (for inntektsåret 2016 skal formuesverdien ikke overstige 30 eller 96 prosent av boligens markedsverdi for henholdsvis primær- og sekundærbolig). skal formuesverdien i utgangspunktet beregnes etter boligsjablonen også for de påfølgende inntektsår.

For å unngå at du må kreve nedsettelse av formuesverdien på nytt hvert år, gis det ved fastsettingen av formues- og inntektsskatt i de fem påfølgende inntektsår et forholdsmessig fradrag i kvadratmetersatsen. Kvadratmetersatsen reduseres da med like mange prosentpoeng som du kunne dokumentere at formuesverdien oversteg maksimalgrensen med.

Et eksempel:
Kan du dokumentere at formuesverdien utgjør 40 prosent av primærboligens markedsverdi, og formuesverdien derfor blir satt ned til 30 prosent av markedsverdien, skal kvadratmetersatsen for boligen automatisk reduseres med 25 prosent de neste 5 årene.