Hvordan måler jeg opp P-ROM?

Du trenger bare å måle opp P-ROM hvis du ikke allerede har opplysninger om P-ROM eller boareal (BOA). Når du rapporterer inn arealopplysninger, skal antall kvadratmeter avrundes til hele kvadratmeter, for eksempel 285,75 kvadratmeter= 285 kvadratmeter.

P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen av boligen. Innvendige vegger mellom primærrommene tas med. Takhøyden må være minst 1,9 m og bredden minst 60 cm. For deler med skråtak skal likevel arealet inntil 60 cm utenfor høyden på 1, 9 m tas med i målingen, dvs omliggende areal der høyden er lavere enn 1,9 m.

 

.

 Slik måler du P-ROM

 Slik måler du rom med skråtak