Jeg eier en bygning med 4 boenheter og 2 bruksenheter tilrettelagt for næringsvirksomhet. Hvordan regner jeg ut formuesverdi for eiendommen?

Er bygningen seksjonert, skal det beregnes en formuesverdi for hver seksjon. Du kan selv beregne formuesverdien for boenhetene ved å bruke boligkalkulatoren.

For useksjonert bygning, skal det fastsettes én formuesverdi for hele eiendommen. Eiendommen verdsettes som boligeiendom hvis mer enn halvparten av alt bruksarealet i bygningen tilhører boligdelen, herunder eventuelt sekundære rom i boligdelen som kott, boder, garasje mv. Tilhører ikke mer enn 50 % av bruksarealet boligdelen, skal eiendommen verdsettes etter reglene for næringseiendom, og du skal levere RF-1098 Formue av næringseiendom, som vedlegg til skattemeldingen.

Hvis eiendommen skal verdsettes etter reglene for boligeiendommer, kan du beregne formuesverdien for boligeiendommen din ved å bruke boligkalkulatoren. Hele boligeiendommens areal av primære rom (P-ROM), alternativt boareal (BOA), skal oppgis i boligkalkulatoren. Dette innebærer at næringsarealet skal inngå i grunnlaget for beregning av formuesverdien i den utstrekning næringsarealet kan kategoriseres som P-rom. For eksempel vil kontorareal kunne anses som P-rom i denne forbindelse. Areal som utelukkende brukes som lager el. vil derimot normalt anses som sekundærrom og skal ikke tas med i formuesberegningen.

Bruker du selv en av boenhetene, skal du krysse av for primærbolig i kalkulatoren.