Jeg eier en bygning med flere boenheter. Hvordan regner jeg ut formuesverdi for eiendommen?

Er bygningen seksjonert, skal det beregnes en formuesverdi for hver seksjon. Du kan selv beregne formuesverdien for boligeiendommen din ved å bruke boligkalkulatoren.

Har boligeiendommen 1, 2, 3 eller 4 useksjonerte boenheter, skal hele boligeiendommens areal av primære rom (P-ROM), alternativt boareal (BOA) oppgis i boligkalkulatoren. Bruker du selv en av boenhetene, skal du krysse av for primærbolig i kalkulatoren. I feltet ”P-ROM/boligareal” i skattemeldingen oppgir du samlet areal for alle boenhetene.

Har boligen 5 eller flere useksjonerte boenheter, må du først beregne verdien for hver enkelt boenhet i boligen ved hjelp av boligkalkulatoren. Bruker du selv en av boenhetene i flerboligbygningen som fast bolig, krysser du av for primærbolig når du regner ut verdien for denne boenheten. For de andre boenhetene i boligen, krysser du av for sekundærbolig. Formuesverdien utgjør summen av beregnet verdi for alle boenhetene i boligen. I skattemeldingen oppgir du samlet areal for alle boenhetene i feltet ”P-ROM/boligareal”.