Jeg har en leilighet som har vedtektsbestemt maksimalpris. Hva kreves for å få formuesverdien nedsatt?

Er det vedtektsfestet maksimalpris på boenheten legges denne til grunn når det gjelder de øvre grenser for fastsettelse av formuesverdi på boligeiendom. Formuesverdien skal således ikke overstige 30 prosent av maksimalpris når leiligheten er en primærbolig. For sekundærboliger skal ikke formuesverdien overstige 96 prosent av maksimalpris for  inntektsåret 2016. Du må kunne fremlegge dokumentasjon på leilighetens maksimalpris dersom skattekontoret etterspør dette.