Jeg har innrapportert boligopplysninger, men det er ikke foreslått noen formuesverdi i skattemeldingen. Hvorfor, og hva gjør jeg?

Opplysninger for beregning av formuesverdi på boligeiendommer kan meldes inn til skattekontoret ved bruk av skjemaet RF-1282.

Selv om slikt skjema er sendt inn, kan det være flere mulige årsaker til at det ikke er foreslått noen formuesverdi i skattemeldingen:

  • Det er innrapportert større areal enn enebolig over 500 kvadratmeter, småhus over 350 kvadratmeter, leilighet over 300 kvadratmeter
  • Det er blitt rapportert inn ulikt areal fra flere eiere
  • Innrapportering er foretatt etter 15. februar 2017

Du må oppgi korrekte opplysninger i skattemeldingen. Hvis ikke, kan Skatteetaten fastsette formuesverdien ved skjønn.