Jeg krever nedsettelse av formuesverdien. Hva skal jeg føre opp som ny formuesverdi?

Gjelder det primærbolig, skal du føre opp 30 prosent av den markedsverdi du kan dokumentere. Gjelder det sekundærbolig, skal du føre opp 96 prosent for inntektsåret 2016.