Formuesverdien på boligen er i skattemeldingen fordelt med én halvpart på meg og min ektefelle. Kan dette endres?

Formuessverdien blir forhåndsutfylt i skattemeldingen i henhold til eierandel. Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fritt velge en annen fordeling.

Hvis dere ønsker at boligen kun skal stå på deg, fører du hele formuesverdien i din skattemelding, og halvparten av formuesverdien strykes hos din ektefelle.

Leverer dere skattemeldingen elektronisk, må dere huske på å krysse av i årsaksfeltet for fordeling av formuesverdi mellom ektefeller.