Må jeg skatte av inntekter fra utleie av annen bolig enn den jeg bor i?

 

Inntekt ved utleie av bolig  er skattepliktig inntekt unntatt når;
  • eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien. 
  • hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret.
Du kan få fradrag for driftskostnader som knytter seg til den utleide eiendommen.