Når er formuesverdien for høy?

Du kan kreve å få satt ned formuesverdien for en primærbolig dersom du kan dokumentere at den er høyere enn 30 prosent av boligens markedsverdi. 

For sekundærboliger er tilsvarende grense på 96 prosent for inntektsåret 2016, mens for inntektsåret 2017 kan en kreve nedsettelse av formuesverdien på sekundærbolig der verdien overstiger boligens markedsverdi.

Definisjoner på hva en primær- og sekundærbolig er.

Informasjon om hva som kreves av dokumentasjon.

Se SSBs modell for beregning av boligformue.