Når kan en boligeiendom formuesfastsettes som fritidseiendom?

Hvis boligen ikke er egnet som helårsbolig, kan den formuesfastsettes som fritidseiendom.

Det er tilstrekkelig at du opplyser/bekrefter at en eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
  • ikke innlagt vann 
  • ikke innlagt strøm 
  • ikke innlagt vannklosett 
  • ikke tillatt benyttet til helårsbolig 
I tillegg kan blant annet bygningsmessige forhold og adkomst ha betydning for formuesfastsettelsen.