Når må jeg sende inn dokumentasjon for boligens markedsverdi?

Dokumentasjon må fremlegges ved forespørsel fra Skatteetaten og skal i utgangpunktet ikke sendes inn sammen med skattemeldingen.