Hvorfor endrer beregnet formuesverdi seg når jeg endrer fra ”primærbolig” til ”sekundærbolig”? Det er samme bolig, selv om jeg bruker den annerledes.

Beregnet formuesverdi endrer seg fordi formuesverdien på sekundærboliger settes til en høyere prosentandel av en beregnet markedsverdi enn det som gjelder for primærboliger. Det vil si at samme bolig vil oppleve å få høyere formuesverdi som sekundærbolige enn som primærbolig. For mer informasjon om hvordan formuesverdi fastsettes, se her.

Formuesverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent (2016 og 2017) av beregnet markedsverdi for boligen. For en sekundærbolig utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) eller 90 (2017) av boligens beregnede markedsverdi.

Eksempel - for inntektsåret 2016:

En boligeiendom har en beregnet markedsverdi på kroner 3 000 000.

  1. Hvis eieren var fast bosatt i boligen ved utgangen av inntektsåret, verdsettes boligen som primærbolig. Formuesverdien blir da kroner 750 000 (25 prosent av 3 000 000).
  2. Var ikke eieren fast bosatt i boligen ved utgangen av inntektsåret, verdsettes boligen som sekundærbolig. Formuesverdien blir da kroner 2 700 000 (90 prosent av 3 000 000).