Jeg driver egen næring fra bolig. Skal jeg bruke boligkalkulatoren eller næringskalkulatoren?

Hvis mer enn halvparten av eiendommens areal blir benyttet til boligformål, herunder areal som leies ut til bolig i næringsvirksomhet, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer. Du skal da benytte boligkalkulatoren.

Du skal benytte næringskalkulatoren når du benytter mer enn halvparten av eiendommens areal i egen næringsvirksomhet.