Når jeg bruker boligkalkulatoren nå, blir formuesverdien på boligen min noe helt annet enn da jeg brukte kalkulatoren i høst. Hvorfor?

Den forrige kalkulatoren ga verdien for et annet tidspunkt, da ikke alle opplysningene om boligpriser for fjoråret forelå ennå.