Hva er forskjellen mellom boligens formuesverdi og boligens likningsverdi?

Ingenting. Endring av begrepsbruk henger sammen med ny skatteforvaltningslov som trer i kraft fra og med 1. januar 2017 med virkning også for inntektsåret 2016. Skatteforvaltningsloven erstatter blant annet ligningsloven, og begreper som likningsverdi og selvangivelse blir eksempelvis erstattet med formuesverdi og skattemelding.