Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Fradrag for kostnader ved utleie av fast eiendom

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Hvis du betaler skatt av leieinntektene dine (regnskapsbehandling), får du fradrag for kostnader knyttet til utleieboligen (inntektskilden), eksempelvis kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer.

Du må levere RF-1189 Utleie mv av fast eiendom sammen med skattemeldingen, hvor du spesifiserer inntekter og utgifter knyttet til boligen. Du finner skjemaet integrert i den elektroniske leveringsløsningen.

Slik fører du det i skattemeldingen

Post 2.8.2 for overskudd, post 3.3.12 for underskudd. Hvis du fyller ut skattemeldingen elektronisk, havner eventuelt underskudd på rett post.

Hvis du bor i boligen selv, får du ikke fradragfor kostnader som knytter seg til din del av boligen. Du får bare fradrag for kostnader for perioden som boligen var utleid eller inntektsgivende.

Hvis du har kostnader som ikke knytter seg til noen bestemt del av boligen, må slike kostnader fordeles forholdsmessig etter utleieverdi mellom den del av boligen du leier ut og den delen av boligen som du bor i selv. Les mer i skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom.

Vedlikeholdskostnader

Kostnader til vedlikehold, altså arbeid for å holde eiendommen i den stand den var som ny, får du fradrag for. Ved endring av fastsettingsmåte (fra fritaksbehandling til regnskapsbehandling) gjelder det spesielle regler om begrensning av fradrag for vedlikeholdskostnader, les mer om dette her.

Fradrag for vedlikeholdskostnader skal baseres på de faktiske kostnader. Dette omfatter også leie av utstyr til bruk under vedlikeholdsarbeidet. Kostnader til å sette eiendommen i en bedre stand eller til en annen stand enn den tidligere har vært i, såkalt påkostninger, gir ikke fradragsrett. For eksempel tilbygg, modernisering eller rene endringer. Se flere eksempler på vedlikeholdskostnader.

Reiseutgifter pga. utleie

Reiser knyttet til visninger, vedlikehold og tilsyn er fradragsberettiget. Satsen er 3,80 kroner per kilometer. Dersom reiseaktiviteten utgjør mer enn 10 dager i året og du ikke overnatter på reisen(e), vil disse reisene anses som arbeidsreiser og satsen utgjør da 1,50 kroner per kilometer.

Når er utleieinntekter skattefrie?

Utleieinntekter fra enebolig og tomannsbolig er skattefrie (fritaksbehandling) når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien, eller hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret. Utleieinntekter fra flermannsbolig er alltid skattepliktige.

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.