Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

 • Skriv ut
 • Boligen har markedsverdi over 100.000 kroner

Dette må du gjøre:

Før opp fritidsboligen i skattemeldingen

 1. Sett deg inn i hvordan du regner ut formuesverdi (ligningsverdi) av fritidsbolig. Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler.

  For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn.
 2. Registrer informasjon om fritidsboligen i post 4.6.1 i skattemeldingen. Hvilken informasjon som må registreres finner du under punktet "Fast eiendom i utlandet".
 3. Registrer markedsverdien til fritidsboligen i post 1.5.3 i skattemeldingen.

Finn ut om du betaler formuesskatt til to land

Formuesskatt i Norge: Du skal betale formuesskatt i Norge dersom du har nettoformue over en viss verdi. Formuesverdien av fritidsbolig i utlandet skal regnes med for å finne nettoformuen din.

Det er forskjellige satser for formuesskatt  avhengig av hvilken skatteklasse du har og hvor stor nettoformue du har.

Formuesskatt i utlandet: De fleste land, for eksempel Sverige, Danmark og Italia, har ikke formueskatt. Spania og Frankrike har formuesskatt, men med andre beløpsgrenser enn i Norge.

Dersom du har betalt formuesskatt til et annet land i tillegg til Norge, kan du ha krav på fradrag i den norske formuesskatten.

Jeg betaler formuesskatt til to land og vil kreve fradrag

Dersom du mener du har krav på fradrag i formuesskatten i Norge må du:

 • Huke av "Ja" i post 1.5.6 for kreditfradrag i skattemeldingen.
 • Levere skjema RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag sammen med skattemeldingen.
 • Dokumentere betalt skatt i utlandet. Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:
  • Hvilket inntektsår skatten gjelder
  • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
  • At skatten er betalt
  • At det er formuesskatt (og ikke for eksempel skatt på inntekt) du har betalt

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Du skal laste opp dokumentasjonen som et vedlegg til skattemeldingen.

Du kan ikke kreve fradrag i norsk skatt for utenlandsk eiendomsskatt

Eksempler på utenlandske skatter som ikke gir rett til fradrag 

(Listen er ikke uttømmende)

 • Kommunal fastighetsavgift (Sverige)
 • Ejendomsværdiskat (Danmark)
 • Council Tax (Storbritannia)
 • Taxe Foncière (Frankrike)
 • Taxe d’habitation (Frankrike)
 • Taxe Professionelle (Frankrike)
 • Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) (Spania)
 • Renta de no Residentes (Spania)
 • Internskatten som er betalt til EU etter EUs Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities artikkel 12 (tidligere art. 13) av person ansatt i EU-kommisjonen.

Endre skattekort?

Når du arver en fritidsbolig kan det påvirke grunnlaget for skattekortet ditt, for eksempel endring i formue, gjeld og gjeldsrenter. Hvis du tidligere ikke har oppdatert skattekortet ditt med disse endringene, bør du vurdere å endre skattekortet ditt

Har du også leid ut boligen?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.