• Skriv ut
 • Jeg har betalt skatt av gevinsten i utlandet

Dette må du gjøre:

Fjern fritidsboligen fra skattemeldingen

Siden du har solgt fritidsboligen, må du fjerne den fra skattemeldingen. Dette gjør du ved å sette formuesverdien for fritidsboligen til 0 i post 4.6.1.

Registrer gevinsten av salget i skattemeldingen dersom den er skattepliktig i Norge

Gevinst ved salg av fritidsbolig er i utgangspunktet skattepliktig i Norge, også når fritidsboligen ligger i utlandet. I noen tilfeller kan gevinsten imidlertid være skattefri.

Dersom gevinsten er skattepliktig i Norge må du:

Registrere gevinsten av salget i post 3.1.11 i skattemeldingen.

Gevinsten må oppgis i norske kroner. Hvis du må regne om fra utenlandsk valuta må inngangsverdien og utgangsverdien til fritidsboligen regnes om hver for seg, før selve gevinsten beregnes. Du kan velge mellom å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet eller årsgjennomsnittet. Med årsgjennomsnitt i denne forbindelse mener vi årsgjennomsnittet til valutakursen for det år fritidsboligen ble kjøpt (ved omregning av inngangsverdien) og for det år fritidsboligen ble solgt (ved omregning av utgangsverdien).
Valutakurser finner du på www.norges-bank.no.

Ta vare på dokumentasjon

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon på beregningen av gevinsten til skattemeldingen, men du må kunne vise oss den dersom vi ber deg om det senere. Dokumentasjonen du må kunne vise er:

 • Kjøpekontrakt
 • Salgskontrakt
 • Eventuell dokumentasjon for påkostning av fritidsboligen
 • Eventuell dokumentasjon for andre kostnader tilknyttet fritidsboligen (for eksempel meglerkostnader)

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Det blir ikke dobbel skatt

Norge har avtaler med ulike land som avgjør hvor gevinst ved salg av boliger skal beskattes. Dersom eiendommen ligger i et av landene i denne listen skal gevinsten ikke beskattes i Norge. Hvis landet du har fritidsbolig i ikke ligger i listen, kan du kreve fradrag i norsk skatt for skatten du har betalt i utlandet.

Dersom du mener du har krav på fradrag må du:

 • Huke av i post 1.5.6 for kreditfradrag i skattemeldingen.
 • Levere skjema RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag sammen med skattemeldingen.
 • Dokumentere betalt skatt i utlandet. Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:
  • Hvilket inntektsår skatten gjelder
  • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
  • At skatten er betalt
  • At det er skatt på gevinsten (og ikke for eksempel skatt på formue) du har betalt

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Dokumentasjonen skal legges ved skattemeldingen.

Endre skattekort?

Når du selger en fritidsbolig kan det påvirke grunnlaget for skattekortet ditt (formue, gjeld og gjeldsrenter). Hvis du tidligere ikke har informert oss om disse endringene når du har søkt om skattekort, bør du vurdere å endre skattekortet ditt.

Har du også leid ut boligen?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.