Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

  • Skriv ut
  • Boligen er solgt med tap

Dette må du gjøre:

Fjern fritidsboligen fra skattemeldingen

Siden du har solgt fritidsboligen, må du fjerne den fra skattemeldingen. Dette gjør du ved å sette formuesverdien for fritidsboligen til 0 i post 4.6.1.

Du kan ha krav på fradrag for tapet

Dersom du ikke finner landet fritidsboligen ligger i denne listen, kan du ha krav på fradrag for tapet.

Du har krav på fradrag for tapet dersom en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Dersom du har krav på fradrag for tapet, skal du registrere tapet i post 3.3.6 i skattemeldingen.

Tapet må oppgis i norske kroner. Hvis du må regne om fra utenlandsk valuta, skal du bruke kjøpskursen til Norges Bank på dagen for utbetalingen av gevinsten.

Ta vare på dokumentasjon

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon på beregningen av tapet til skattemeldingen, men du må kunne vise oss den dersom vi ber deg om det senere. Dokumentasjonen du må kunne vise er:

  • Kjøpekontrakt
  • Salgskontrakt
  • Eventuell dokumentasjon for påkostning av fritidsboligen
  • Eventuell dokumentasjon for andre kostnader tilknyttet fritidsboligen (for eksempel meglerkostnader)

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Endre skattekort?

Når du selger en fritidsbolig kan det påvirke grunnlaget for skattekortet ditt (formue, gjeld og gjeldsrenter). Hvis du tidligere ikke har informert oss om disse endringene når du har søkt om skattekort, bør du vurdere å endre skattekortet ditt.

Har du også leid ut boligen?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.