Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Barn og ungdom med egen inntekt eller formue – om skattemelding og skatt

  • Skriv ut

Om levering av skattemelding og fastsetting av skatt for barn og ungdom.

Inntektsåret er det året dine inntekter eller utgifter oppstår og/eller du  har en skattepliktig formue ved årets utgang.

Året etter inntektsåret skal  

  • Du fastsette inntekter og formue i skattemeldingen for inntektsåret
  • Du levere skattemeldingen hvis du har endringer og
  • Skattemyndighetne fastsette skatten for inntektsåret

Det betyr at skattemeldingen for inntektsåret 2016 leveres i 2017.

Vær også oppmerksom på forskjellen mellom selvstendig skattefastsetting for en skattyter og særskilt fastsetting av skatt på inntekt:

Ved selvstendig skattefastsetting blir en person skattlagt alene som enslig skattyter og ikke sammen med noen, f.eks. foreldre.

Ved særskilt fastsetting av skatt på en inntekt skattlegges en person sammen med f.eks. foreldre for all sin inntekt og formue, men ved skatteberegningen for den aktuelle inntekten gis et eget personfradrag (fribeløp). Dette gir en lavere samlet inntektsskatt.

Les nærmere om dette nedenfor.

Vedlegg

Du/dere trenger ikke sende inn dokumentasjon sammen med skattemeldingen, men dokumentasjon må kunne vises frem på forespørsel. 

For mer detaljert informasjon, se Skatte-ABC under emnet "Barn og ungdom".

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.