Ungdom som er 17 år eller eldre i inntektsåret

Fra og med det inntektsåret du fyller 17 år behandles du som selvstendig skattyter. Du må fastsette all din skattepliktige inntekt og formue i skattemeldingen. Når du skattlegges selvstendig betyr det at du selv blir ansvarlig for skatten. 

Du får tilsendt egen skattemelding med opplysninger om inntekter og formue som du må kontrollere. Opplysningene er innrapportert fra arbeidsgiver, bank osv. Dersom den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekt, kan du benytte deg av det såkalte leveringsfritaket. Det betyr at du ved passivitet godkjenner at skattemeldingen er riktig og fullstendig, uten at du må foreta seg noe.

Gjør du endringer i de forhåndsutfylte opplysningene eller tilføyelser, må skattemeldingen leveres.