Formue som kan fordeles fritt

All formue, herunder formue til barn som fastsettes med foreldre, kan fordeles fritt.