Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Fradrag som ikke kan fordeles fritt

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt
3.2.2   Underskudd regnskapslignet bil Faktiske kostnader
3.2.2   Premie til syke- og ulykkesforsikring
3.2.4   Minstefradrag i ektefelletillegg
3.2.5   Minstefradrag i barn inntekt
3.2.6   Minstefradrag i barnepensjon
3.2.7   Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet
3.2.7   Småutgifter sjømenn
3.2.8   Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted. (arbeidsreiser)
3.2.9   Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)
3.2.11 Fagforeningskontingent
3.2.12 Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold
3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk
3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn
3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177)
3.2.15 Jordbruksfradrag
3.2.15 Andel av felles jordbruksfradrag
3.2 16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)
3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet S
3.2.16 Andel av felles fradrag for reindrift
3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon
3.2.17 Andel av felles fradrag knyttet til skiferproduksjon
3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende
3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1167,RF-1175,RF-1242)
3.2.19 Underskudd annen næring (veiviser)
3.2.19 Underskudd fra jordbruk, gartneri, pelsdyr
3.2.19 Underskudd skogbruk
3.2.19 Underskudd primærnæring
3.2.19 Underskudd Fiske og fangst
3.2.19 Underskudd fra skiferproduksjon
3.2.19 Underskudd Familiebarnehage i eget hjem
3.2.19 Underskudd KS, ANS mv. som driver familiebarnehage i eget hjem
3.3.3 Betalt underholdsbidrag
3.3.5 Fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS)
3.3.7

Andre fradrag

  • Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto
  • Fradragsføring av positiv saldo 
  • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i Norge
  • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i utlandet
  • Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
  • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
  • Særskilt inntektsfradrag for ungdom
  • Tap på livsforsikring - Unit Link
3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år
3.3.11 Andel av underskudd for tidligere år ved drift av våningshus
3.5.1   Særfradrag for uførhet
3.5.3   Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne
3.5.5 Særfradrag for enslig forsørger