Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Fradrag som kan fordeles fritt

3.2.10 Fradrag for kostnader til pass og stell av barn (foreldrefradrag)
3.3.1 Gjeldsrenter
3.3.2 Gjeldsrenter – utlandet
3.3.3

Føderådsytelser utenfor jord-/skogbruksvirksomhet
Fri fordeling gjelder ikke:

  • betalt underholdsbidrag
3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og i boligsameie
3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom
3.3.7

Andre fradrag
Fri fordeling gjelder ikke:

  • Inntektsfradrag fra gevinst- og tapskonto
  • Fradragsføring av positiv saldo
  • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i Norge
  • Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn i utlandet
  • Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
  • Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere
  • Særskilt inntektsfradrag for ungdom
  • Tap på livsforsikring -Unit Link
3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)
3.3.9 Tap ved salg av andeler i verdipapirfond
3.3.10 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)
3.3.12 Underskudd ved utleie av fast eiendom utenfor næring
3.5.4 Særfradrag for store sykdomskostnader