Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Inntekter som ikke kan fordeles fritt

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 Lønn og tilsvarende ytelser 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv.
2.6.1 Underholdsbidrag fra tidligere ektefelle/fraseparert ektefelle
2.6.1 Uførerenter og livrenter utenfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
2.6.2 Skattepliktig etterlønn og pensjon
2.7.1 - 2.7.13 Inntekter fra næringsdrift eller sykepenger til næringsdrivende
3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikringsavtale
3.1.4 Utbetaling kapitalforsikring uten garantert avkastning
3.1.11 Kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/ finansinstitusjon
3.1.12

Annen inntekt

  • Inntekt fra gevinst- og tapskonto
  • Inntektsføring av negativ saldo
  • Retur av premie (IPS)
  • Fortsettelsesforsikring