Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Endret sivilstatus

  • Skriv ut

Dersom du har fått endret sivilstatus kan det påvirke både skatteklasse og fradrag. Husk også å sjekke skattekortet.

Jeg har blitt samboer i 2016

Ikke-meldepliktige samboere skattlegges hver for seg i skatteklasse 1.

Fradrag

  • Gjeldsrenter for gjeld som begge er ansvarlig for, fordeles mellom partene etter en reell og intern avtale om ansvar for gjelden. Har dere ikke en intern avtale fordeles rentefradraget likt. Dette gjør dere i post 3.3.1.
  • Foreldrefradrag kan fordeles likt mellom foreldrene i post 3.2.10.

Jeg har giftet meg

Giftet du deg etter 1.november 2015, skal dere skattlegges hver for dere. Men den av ektefellene som har lavest alminnelig inntekt kan kreve å bli skattlagt under ett med den andre ektefellen, forutsatt at dere har felles hjem før utløpet av 2016. Det gjør du i post 1.3.

Jeg har blitt separert eller skilt i løpet av året

Skatteklasse

  • Hvis dere har blitt skilt eller separert før utgangen av inntektsåret, skattlegges dere hver for seg i skatteklasse 1.
  • Dersom en av ektefellene forsørget den andre det meste av separasjons- eller skilsmisseåret, og/eller ved etterfølgende bidrag, kan den kreve skatteklasse 2. Det gjør du i post 1.3. Du kan da ikke kreve fradrag for eventuelt bidrag.

Fradrag

  • Fradragsposter som knytter seg til bestemte inntekter føres til fradrag hos den ektefellen som skattlegges for den aktuelle inntekten.
  • Kostnader som ikke knyttes til bestemte inntektsposter føres i utgangspunktet hos den som er ansvarlig for kostnaden.
  • Gjeldsrenter, for gjeld som begge er ansvarlig for, kan føres til fradrag i post 3.3.1 hos den som har betalt rentene såfremt begge parter er enig. Dersom de ikke er enige fordeles gjeldsrentene likt, såfremt det ikke foreligger opplysninger om at ektefellene hefter ulikt for gjelden.
  • Kostnader på grunn av samlivsbrudd (advokat kostnader ved fordeling av innbo, samværsrett, barnebidrag eller for andre private kostnader i forbindelse med samlivsbrudd) får du ikke fradrag for.

Skattekortet

Husk å sjekke skattekortet. Har du fått mer eller mindre gjeld eller inntektene har endret seg, må du kanskje endre skattekortet ditt.

Vi var separert eller skilt og har flyttet sammen igjen i løpet av året

Separerte ektefeller som flytter sammen igjen innen utgangen av 2016, får samme skatteklasse som for ektefeller.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.