Skattemelding til avdøde

  • Skriv ut

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding. Ønsker man skattemeldingen til avdøde tilsendt, må postadresse til gjenlevende ektefelle eller arvinger, meldes til Folkeregistret.

Utlevering til gjenlevende ektefelle

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du imidlertid få tilsendt den avdødes skattemelding ved å ringe oss, eller sende oss en e-post. Du kan få den utlevert direkte dersom du møter på skattekontoret, men da må du vise frem legitimasjon. Ved oppmøte på skattekontoret kan du også bli spurt om skifteattest, uskifteattest eller annen dokumentasjon.


Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene.

Utlevering til andre arvinger

Andre arvinger kan også få innsyn i avdødes skattemelding, men bare dersom de har saklige behov for opplysningene. Du må da dokumentere for skattekontoret at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Har du ikke mulighet til å møte opp personlig på skattekontoret, må du legge ved denne dokumentasjonen i et brev som du sender til skattekontoret.

Opptrer du på vegne av en eller flere av arvingene, må du i tillegg legge frem fullmakt fra arvingene hvis du ikke selv er arving.

Etter at det er valgt skifteform, er det kun personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding og andre fastsettingsopplysninger.

Utlevering til begravelsesbyrå

Begravelsesbyrå kan be om innsyn i avdødes skattemelding/skatteoppgjør i forbindelse med søknad om gravferdstøtte.

Utlevering til bobestyrer

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skattemeldingen til avdøde.

Fullmektig

Alle som har rettigheter etter skatteforvaltningsloven har rett til å la seg bistå av fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater etc. Alle unntatt advokat, revisor el. må fremlegge en fullmakt. Fullmaktens omfang og varighet må vurderes i det enkelte tilfellet.

Levering av skattemeldingen

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk.

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo I Rana.

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan leveringsfritak benyttes.

Merk!

Dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde, blir skattemeldingen sendt dit. For å endre eller slette c/o-adressen, kan du fylle ut og sende inn følgende skjema:

Melding om ny eller endret postadresse

Merk!

Dersom det er registrert en c/o adresse på den avdøde, blir skattemeldingen sendt dit. For å endre eller slette c/o-adressen, kan du fylle ut og sende inn følgende skjema:

Husk å sjekke skattekortet

Har du blitt enke/enkemann må du sjekke skattekortet ditt.

Er du usikker på hva du skal trekke i skatt, kan du beregne skatten din her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.