Kjøring av barn til og fra barnehage

  • Skriv ut

Har du ekstra reisevei fra eller til jobb fordi du kjører barn til for eksempel barnehage eller skole, regnes ikke det som en del av reisen mellom hjem og arbeid. Du kan eventuelt få fradrag for dette i foreldrefradraget (post 3.2.10).

Her viser vi deg hvordan du endrer foreldrefradraget elektronisk. Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering.

1. Klikk på post "3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv." i hovedoversikten.

Under 3.2 velger du hvilken post du vil legge til

2. Velg post "3.2.10 Foreldrefradrag (Kostnader til barnehage mv)" fra nedtrekkslisten.

3. Legger du til denne posten, får du opp en boks som advarer deg om at det kan medføre at du må sende inn dokumentasjon til skattekontoret. Det skal du KUN gjøre dersom vi ber om det. Klikk OK

4. Klikk deretter "Legg til" som kommer opp ved siden av nedtrekkslisten.
Hvis posten allerede finnes i skattemeldingen din finner du den i listen som ligger over nedtrekksmenyen, og da klikker du på posten (tilsvarende som beskrevet i punkt 8). Ett nytt vindu åpnes.

5. Velg fra listen hvor mange barn du har under 12 år.

6. Skriv inn kjøring med regnestykke under kolonnen "Betalt til". Utregningen gjøres ved å ta antall dager x antall kilometer tur-retur x 1,50 kroner. Summen skrives i høyre kolonnen under "Innbetalt beløp".

7. Feltet "Totalt til fradrag" summerer fradragene du skrev i punkt 4. Det er en øvre grense på hvor mye du kan få i fradrag, avhengig av antall barn. Hvis utgiftene dine er større enn grensen, settes dette feltet automatisk til øvre grense.

8. Velg årsak til endringen.

9. Klikk "Ok".

Foreldrefradraget vises i listen over poster under 3.2

10. Post 3.2.10 er lagt til i listen over poster under 3.2. Hvis du vil endre posten, klikker du på posten eller "Endre".

11. Klikk på "<< Lagre/Tilbake til oversikten".Endringen vises i hovedoversikten

12. Endringen vises i hovedoversikten. Du kan nå endre flere poster eller sende inn skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.