Når arbeidsgiver sørger for reisen

  • Skriv ut

Hvis arbeidsgiver sørger for hele eller deler av reisen mellom hjem og fast arbeidssted og du ikke blir fordelsbeskattet for dette, kan du ikke kreve fradrag for denne strekningen. 

Arbeidsgiveren anses å sørge for transporten i alle tilfeller der arbeidstaker reiser gratis eller med rabatt, med transportmiddel arbeidsgiveren eier, leier eller på annen måte disponerer.

Dette vil for eksempel gjelde ansatte i busselskap som reiser gratis med arbeidsgiverens rutegående buss til og fra arbeid, eller hvis arbeidsgiver leier buss for å kjøre arbeidstakere til og fra det faste arbeidsstedet. Der flere transportselskaper inngår avtale om å besørge transport av hverandres ansatte, vil dette også regnes som om arbeidsgiver besørger transporten. Det vil for eksempel gjelde for ansatte i flyselskap som reiser med fly tilhørende et annet flyselskap.

Kombinerer du egentransport og transport som arbeidsgiver sørger for, kan total reisestrekning bli lengre enn om du ikke hadde benyttet deg av arbeidsgiverens transporttilbud. Blir du fordelsbeskattet for den transporten som arbeidsgiver besørger, kan du likevel kun kreve fradrag for korteste reisevei mellom hjem og fast arbeidssted.

Betaler du noe for reisen som arbeidsgiver sørger for, får du fradrag for det du har betalt begrenset oppover til kr 1,50 per km.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.