Beregn reisefradrag

Denne kalkulatoren beregner hvor mye du kan føre i reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Les mer om kalkulatoren.

 • Hjemmeadresse er det samme som ditt skattemessige bosted.

  Du kan skrive hele eller deler av en adresse. Du får mer nøyaktig beregning desto mer nøyaktig adresse du skriver inn.

  Du kan skrive "gatenavn" "husnummer", "poststed", "sted", "land". For eksempel, "Stredet 15A, 3333 Skattevig, Norge".

 • Arbeidsplass er stedet hvor du er i arbeidstiden. Det kan også være stedet du møter opp fast hvis du har arbeid på ulike lokasjoner.

 • Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Antall dager som du skal føre her er faktisk antall dager du reiser til arbeid. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Er du deltidsansatt eller ansatt i et yrke med for eksempel skiftarbeid skal det faktiske antall reiser brukes.

  Kjører du innom barnehagen på vei til og fra jobb?

  Kjøring av barn til barnehagen på vei til eller fra jobb regnes ikke med som avstand til arbeidsplassen. Om du vil kreve fradrag for kjøring til barnehagen, må du gjøre det i posten for foreldrefradrag (3.2.10).

  dager per år
 • Utgifter til bom

  For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

  Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

  Utgifter til ferge

  Dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringer på betalt bom og/eller ferge (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Beregn reiserute   >

  Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Legg til arbeidsplass 2
 • Arbeidsplass er stedet hvor du er i arbeidstiden. Det kan også være stedet du møter opp fast hvis du har arbeid på ulike lokasjoner.

 • Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  (tur-retur)
 • Antall dager som du skal føre her er faktisk antall dager du reiser til arbeid. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Er du deltidsansatt eller ansatt i et yrke med for eksempel skiftarbeid skal det faktiske antall reiser brukes.

  Kjører du innom barnehagen på vei til og fra jobb?

  Kjøring av barn til barnehagen på vei til eller fra jobb regnes ikke med som avstand til arbeidsplassen. Om du vil kreve fradrag for kjøring til barnehagen, må du gjøre det i posten for foreldrefradrag (3.2.10).

  dager per år
 • Utgifter til bom

  For å få dekket utgiftene til bom må du spare minst to timer hver dag på å bruke bil sammenlignet med offentlig transport. Kø/rushtid er i seg selv ikke en grunn for å få godkjent utgifter til bom.

  Summen du eventuelt får godkjent tar utgangspunkt i rimeligste passering. Det vil si at vi som hovedregel beregner at du får rabatt på passeringene.

  Utgifter til ferge

  Dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  Ta vare på kvitteringer på betalt bom og/eller ferge (abonnement eller enkeltbilletter) i tilfelle skattekontoret ønsker utgiften dokumentert.

 • Beregn reiserute   >

  Reiseavstand beregnes som hovedregel etter hva som er den korteste strekningen på vei.

  Bruker du ferge regnes reisen med ferge med i reiseavstanden.

  Men dersom du velger å kreve fradrag for fergebilletten, må du trekke fra fergeavstanden ved å klikke på "endre avstand"  i feltet "Avstand til arbeidsplass" og endre antall kilometer.

  Eksempel:
  Dersom avstanden mellom hjemmeadressen og arbeidsplassen er 800 kilometer tur-retur og strekningen som fergen kjører er 50 kilometer tur-retur, så skal avstanden i  feltet "Avstand til arbeidsplass" være: 750 kilometer.

  0 km (tur-retur) Endre avstand Avbryt
 • Fjern arbeidsplass 2

Flyttet eller byttet arbeidssted i løpet av inntektsåret?

Om du har hatt endringer i reiseavstander i løpet av året på grunn av ny arbeidslokasjon, jobb-bytte eller flytting, så må du fóre kalkulatoren en gang for hver periode/scenario, og så summere resultatene etterpå.

 

Kan vi gjøre kalkulatoren bedre? Gi dine innspill her.