Slik beregner du reisefradraget

  • Skriv ut

Slik beregninger du reiseavstanden

Reiseavstanden skal settes til korteste strekning langs bilvei eller med rutegående transportmiddel (bortsett fra fly) – uavhengig av hvordan du faktisk reiser. 

Slik beregner du reisekostnadene (2016-satser)

Kostnadene fastsettes etter en standardsats på kr 1,50 per kilometer for de første 50 000 kilometerne per år. Har du en samlet reisestrekning på mer enn 50 000 kilometer per år, er satsen for kilometer-fradraget for resten av strekningen 0,70 kroner. Det gis fradrag opp til 75 000 kilometer i året.

Dersom du kan dokumentere høyere transportkostnader enn standard avstandsfradrag for den samlede reiselengden, gis det fradrag for disse kostnadene begrenset opp til 1,50 kroner per kilometer. Du får fradrag hvis de beregnede reisekostnadene overstiger 22 000 kroner.

Maksimalt reisefradrag er 76 500 kroner og gjelder summen av arbeidsreiser og besøksreiser fra post 3.2.9.

Antall reiser

Du har rett til fradrag for det antallet reiser du har hatt gjennom året. Fulltidsjobb tilsvarer 230 arbeidsdager per år. Har du deltidsarbeid som fører til færre arbeidsdager, reduserer du antall reiser tilsvarende. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreise, permisjon o.l. skal trekkes fra hvis dette utgjør flere enn 15 arbeidsdager per år

Eksempel

Avstanden fra hjemmet til arbeidsstedet er 35 kilometer én vei, dvs. 70 kilometer tur-retur.

Ved daglige reiser i ett år vil fradraget bli:

  70 kilometer x 230 dager x 1,50 kroner =  24 150 kroner
- Egenandel 22 000 kroner
=   2 150 kroner

Du fører beløpet 2 150 kroner i post 3.2.8 i skattemeldingen din.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.