Utgifter til bom og ferge

  • Skriv ut

Bruker du bil og har faktiske utgifter til bom og/eller ferge som til sammen overstiger kr 3 300 i året, kan du få fradrag for disse kostnadene hvis reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel. Fradrag for slike utgifter er begrenset til rimeligste betalingsmåte, det vil normalt si abonnementsordning, flerreisekort e.l. Er utgiftene på mer enn kr 3 300 per år, kan hele beløpet trekkes fra. Får du fradrag for fergebillett, regnes ikke fergestrekningen med når du skal beregne strekningen mellom hjem og fast arbeidssted.

Eksempel 1
Den korteste reisestrekningen til ditt faste arbeidssted vil være å bruke ferge. Det finnes god buss- eller togforbindelse på strekningen, og du sparer ikke to timer reisetid tur-retur på å bruke bil. Her vil du ikke få fradrag for utgifter til ferge.

Eksempel 2
Du arbeider skift. Du rekker ikke fram til arbeidet i tide hvis du tar den første fergen eller annet rutegående transportmiddel om morgenen. Du må derfor bruke bil på strekningen og kan få fradrag for eventuelle bomutgifter.

Eventuelt fradrag føres i post 3.2.8

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.