Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Beregning av fradrag når arbeidsgiver har dekket kost, losji og besøksreiser

Har arbeidsgiveren gitt deg større godtgjørelse enn de beløp du kan trekke fra, er overskuddet skattepliktig. Har arbeidsgiveren gitt deg mindre godtgjørelse enn de beløp du kan trekke fra, kan du kreve fradrag for underskuddet.

Eksempler på beregning av underskudd/overskudd på godtgjørelse til kost og losji. Du finner beløpene i den oppgaven du har fått fra din arbeidsgiver.

Mottatt dekning av kost og losji   NOK 43 000
Dokumenterte leiekostnader (kvitteringer finnes)

NOK 24 000   

 
Fradrag for kost: 203 fraværsdøgn x NOK 200 NOK 40 600 NOK 64 600   
Underskudd føres til fradrag i post 3.2.7 i skattemeldingen   =NOK -21 600       

Får du overskudd skal det føres som inntekt i post 2.1.4 i skattemeldingen.


Beregning av underskudd/overskudd på godtgjørelse til besøksreise. Du finner beløpene i den oppgaven du har fått fra din arbeidsgiver.

Mottatt godtgjørelse til besøksreise     NOK 5 000
Avstand pendlerbolig – arbeidssted 180 x 40 km = 7,200 km  
Avstand pendlerbolig – hjem 35 x 400 km =14,000  km     
Total avstand   = 21,200 km  
Avstandsfradrag 21 200 km x NOK 1.50=     -NOK 31 800                    
Underskudd før bunnfradrag     = NOK 26 800
Bunnfradrag     -NOK 22 000
Underskudd til føring i post 3.2.9     = NOK -4 800

Får du overskudd skal det føres som inntekt i post 2.1.4 i skattemeldingen.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no/pendler