Hva skal jeg skattlegges for når arbeidsgiver har dekket alle kostnadene, også besøksreiser til hjemlandet?

Har din arbeidsgiver dekket pendlerutgifter, er fordelen ved dette skattefri, forutsatt at du ville hatt krav på fradrag for utgiftene dersom du hadde dekket dem selv. Det samme gjelder mottatt godtgjørelse som ikke overstiger satsene for fradrag. Bare et eventuelt overskudd på godtgjørelse skal skattlegges som lønn. I den oppgaven du får fra din arbeidsgiver vil dette være oppgitt som ikke skattepliktig godtgjørelse. Dette blir kalt «nettometoden».

Har din arbeidsgiver dekket alle kostnadene til kost, enten etter regning eller ved fri kost, og du mottar dette skattefritt, skal du skattlegges for «kostbesparelse i hjemmet». For 2016 er satsen for dette kr 87 per døgn. Det er tatt hensyn til kostbesparelse i fradragssatsene.

Har du skattekort som forutsetter at du skal ha standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, skal din arbeidsgiver trekke skatt av den fordelen du har ved å få dekket dine pendlerutgifter. Også i andre tilfeller kan arbeidsgiveren behandle godtgjørelsen som trekkpliktig godtgjørelse. Disse beløpene skal da oppgis som skattepliktig godtgjørelse i den oppgaven du får fra din arbeidsgiver. Dette blir kalt «bruttometoden».

Når du fyller ut skattemeldingen må du velge om du vil beskattes etter «nettometoden» eller «bruttometoden». Du kan velge uansett hvilken metode arbeidsgiveren har brukt.

Har arbeidsgiver oppgitt godtgjørelsen som skattepliktig godtgjørelse, kan du likevel velge nettometoden.

Det vil si at du må endre beløpet i skattemeldingen slik at bare eventuelt overskudd på godtgjørelsen er skattepliktig inntekt. Har godtgjørelsen gitt underskudd kan du trekke fra dette. Velger du «nettometoden», kan du ikke kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker.

Er det gunstigere for deg å få standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du velge å bli skattlagt for fordelen ved at arbeidsgiver har dekket kostnadene og/eller for mottatt godtgjørelse (bruttometoden). Da må du forhøye inntekten du oppgir i skattemeldingen med denne fordelen. Er posten forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du rette den oppførte inntekten. Du må da også føre opp standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker.

Hva er forskjellen på nettometoden og bruttometoden?

Nettometoden innebærer at godtgjørelsen og/eller fordelen ved at arbeidsgiver dekker kostnadene direkte, verken er med i bruttoinntekten (personinntekten) eller i nettoinntekten (alminnelig inntekt).

Eventuelt overskudd på godtgjørelse er skattepliktig. Det samme gjelder tillegg for kostbesparelse i hjemmet. Du kan kreve fradrag for eventuelt underskudd på mottatt godtgjørelse.

Bruttometoden innebærer at hele godtgjørelsen og/eller fordelen ved at arbeidsgiver dekker kostnadene direkte er med i bruttoinntekten (personinntekten). Du kan da kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker.